About adw. Łukasz Mikulski

adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na poziomie Executive organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie oraz studia Doctor of Business Administration (DBA) tamże. Od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Częstochowie. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie za najlepiej zdany egzamin adwokacki w 2017 r. Od 2018 roku radny Rady Miejskiej w Lublińcu.

Jazda po alkoholu – przyznanie się do winy

Jak wiemy jazda po alkoholu jest czynem zabronionym, który należy do tzw. czynów przepołowionych. Jeżeli nie wiesz, co to znaczy koniecznie zapoznaj się z artykułem, który traktuje o tym, co grozi za jazdę po alkoholu: Jeżeli nie kwestionujesz tego, że jesteś winien, planujesz przyznać się do popełnienia czynu z art. 178a Kodeksu karnego i co najważniejsze stężenie alkoholu było bardzo duże, np. 1,5 promila alkoholu we krwi (ok. 0,73 alkoholu w wydychanym…

Rozwód na pierwszej rozprawie.

Czasami ludzie chcą rozwieść się szybko. Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy i dość często udaje się rozwieść w 15-30 minut. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem musisz pamiętać o paru rzeczach. Zgoda pomiędzy stronami. Aby, rozwieść się na pierwszej rozprawie musi być konsensus pomiędzy małżonkami. Strony postępowania wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z zaniechaniem orzeczenia o winie, ograniczając maksymalnie postępowanie dowodowe. Wnioski dowodowe. Jeżeli chcemy rozwieść się szybko, na pierwszej rozprawie,…

Widzenia i korespondencja z tymczasowo aresztowanym.

Widzenie z tymczasowo aresztowanym jest bardzo ważne dla rodziny osoby tymczasowo aresztowej. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej. Co do zasady organem do którego należy złożyć wniosek jest Prokuratura. Tymczasowo aresztowany ma prawo do co…

Opieka naprzemienna a 500+

Dość często rodzice decydują się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem, czyli na sytuację w której dziecko przebywa np. dwa tygodnie u ojca i kolejne dwa tygodnie u matki. Problem pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców uważa, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do pobierania 500+.  Komu przysługuje 500+? Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851; dalej: PomWychDzU)…

Spadek: koszty pogrzebu

Po śmierci spadkodawcy zwykle jeden ze spadkobierców organizuje pogrzeb oraz stypę, płaci za pomnik i ponosi inne koszty związane z pochówkiem. Wszystkie te rzeczy wchodzą w skład tzw. długów spadkowych, które mogą być rozliczone pomiędzy spadkobiercami. Stosownie do art. 922 § 3 KC. do długów spadkowych należą koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Jeżeli zgodnie z zasadami odpowiedzialności solidarnej jeden…

Przedawnienie nieważności umowy frankowej

Nie wiem, czy jest to celowy zabieg “sprzedawców umów”, czy może niewiedza, ale często można spotkać się z takim poglądem, że roszczenie ustalenia nieważności umowy się przedawnia. Moi Klienci, którzy wcześniej próbowali rozeznać się w temacie swojego kredytu frankowego, często robią wielkie oczy, kiedy tłumaczę, że nieważność umowy frankowej się nie przedawnia. Mało tego, konstruując pozew, pierwszym roszczeniem jest właśnie ustalenie nieważności umowy frankowej, bo z reguły jest to najkorzystniejsza forma rozwiązania…

Epidemia: obowiązek noszenia masek.

Ukazał się projekt rozporządzenia dotyczącego obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Z samym projektem można zapoznać się pod tym linkiem. Tych z Państwa, którzy wolą moje autorskie omówienie, serdecznie zapraszam do lektury. Od kiedy, do kiedy i gdzie? Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Rozporządzenie nie precyzuje jakich masek mamy…

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?

Kto jest uprawniony do założenia wniosku o zwolnienie z ZUS?​ Kim jest mikroprzedsiębiorca a kim samozatrudniony? Zobacz, jak prosto złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS.

Epidemia: zakaz przemieszczania

W jakim celu możemy wyjść z domu? Czy możemy wyjść więcej niż w dwie osoby? W jakiej odległości musimy być od siebie?

Stan epidemii – co to oznacza?

Dzisiaj, 20. marca 2020 r. Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili stan epidemii w Polsce. Co to oznacza i czego możemy się spodziewać w świetle obowiązującej ustawy z dnia 05. grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi? Ogłoszenie stanu epidemii na terenie całego kraju przewiduje pewne ograniczenia, obowiązki i nakazy, które zostaną wydane w drodze rozporządzenia i mogą obejmować: czasowe ograniczenie…