Zasiedzenie nieruchomości

Zdecydowanie najczęściej nieruchomość nabywana jest drodze umowy sprzedaży. Istnieje jednak inny sposób jej nabycia, polegający na posiadaniu danej nieruchomości określony w przepisach odcinek czasu. Mowa… Read More

Zwolnienie z opłaty skarbowej

W momencie, gdy udajemy się do różnych instytucji państwowych, musimy liczyć się koniecznością uiszczenia opłaty w zamian za dokonanie pewnych czynności urzędowych.  Opłata skarbowa… Read More

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia stanowi tzw. dodatkowe zastrzeżenie umowne, które można dodać do treści większości umów.   W myśl art. 395 § 1 KC, można zastrzec,… Read More

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie stanowi środek zapobiegawczy, polegający na izolacji od świata zewnętrznego na określony okres. Jest to najsurowszy środek zapobiegawczy, który powinien zostać zastosowany jedynie wówczas,… Read More

Zadatek a zaliczka

Podczas zawierania różnego rodzaju umów dosyć często wymagana jest wpłata określonej sumy pieniężnej na poczet zawartego zobowiązania. W dzisiejszym wpisie skupimy się na instytucji zadatku… Read More