Pomoc prawna pro publico bono

W wyjątkowych sytuacjach Kancelaria świadczy pomoc pro publico bono. Taka pomoc jest zawsze odruchem serca z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu adwokata. Satysfakcją nie są wówczas pieniądze a uśmiech i dobre słowo. Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci – Paulo Coelho – Piąta góra Ku mojemu zdziwieniu otrzymałem ostatnio zaproszenie na bal organizowany przez Fundację Wspieram Cicho i Skutecznie oraz Jednostkę Wojskową Komandosów w…

Posiadanie marihuany – przegląd orzecznictwa

Co grozi za posiadanie marihuany? Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) reguluje przepisy karne za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zgodnie z art. 62 rzeczonej ustawy: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków…

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Wiele osób po rozwodzie z marszu przechodzi do kolejnego etapu ostatecznego rozrachunku, z byłym już współmałżonkiem i chce dokonać podziału majątku. Temat jest bardzo rozległy i pewnie sporo o nim będę pisać, dzisiaj podpowiem, do którego sądu należy złożyć wniosek. Otóż wcale nie do Sądu Okręgowego, gdzie była sprawa rozwodowa a do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku (z reguły nieruchomości). Dla całego powiatu lublinieckiego, będzie sąd…

Nazwisko po rozwodzie

Ostatnio spotkałem się z szokującym problem, otóż mąż po rozwodzie kazał swojej byłej żonie wrócić do swojego panieńskiego nazwiska i Pani zastanawiała się, czy musi wrócić. Otóż, nie musi, ale może 🙂 Zgodnie z art. 59 KRO W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem…

Czy 500+ wlicza się do alimentów?

W sprawie rozwodowej ojciec dzieci często podnosi argument, że alimenty powinny być niskie, bo przecież matka dzieci ma 500+. Jest to wprawdzie logiczne, ale czy jest tak w rzeczywistości?

Znęcanie się nad najbliższymi – art. 207 § 1 kk

Katalog znęcania się jest otwarty, co oznacza, że każdorazowo sąd ocenia, czy opisany czyn jest znęceniam się – psychicznym lub fizycznym. Ponadto warto wskazać, że czyn nie musi być rozciągnięty w czasie a możliwe jest popełnienie przestępstwa znęcania się poprzez jednorazowe zachowanie sprawcy.

E-sąd – sposób na dłużnika

Osobiście przez dłuższy czas byłem dość sceptyczny, co do e-sądu. Wiedziałem, że powstał w Lublinie i że ma za zadanie zajmować się prostymi sprawami o zapłatę. I tak, jak w przypadku innych rzeczy, których nie znamy, wydawało mi się to kompletnie niepotrzebne – przecież możemy z każdą sprawą pójść do normalnego sądu. Plusy i minusy e-sądu Do plusów niewątpliwie należy zaliczyć to, że postępowanie jest tańsze i szybsze – przynajmniej, co…

Co grozi za jazdę po pijanemu?

Czyn przepołowiony oznacza, że w zależności od danej wartości coś jest albo przestępstwem, albo wykroczeniem. Jazda po alkoholu jest właśnie doskonałym przykładem tzw. bitypu. Już tłumaczę o co chodzi…

Rozwód kto ponosi koszty

O kosztach rozwodu oraz o możliwym zwolnieniu z nich, pisałem wcześniej na blogu, w tym artykule. Dzisiaj zastanowimy się, kto ponosi koszty rozwodu? Najprościej odpowiedzieć, że koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego ponosi strona przegrywająca. W sprawie rozwodowej możliwe są jednak trzy rozstrzygnięcia: rozwód wyłącznej winy jednej ze stron – wówczas koszty rozwodu ponosi strona przegrywająca; rozwód z zaniechaniem orzekania o winie – najczęściej koszty się znoszą wzajemnie; rozwód z…