Opieka naprzemienna a 500+

Dość często rodzice decydują się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem, czyli na sytuację w której dziecko przebywa np. dwa tygodnie u ojca i kolejne dwa tygodnie u matki. Problem pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców uważa, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do pobierania 500+.  Komu przysługuje 500+? Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851; dalej: PomWychDzU)…

Czy 500+ wlicza się do alimentów?

W sprawie rozwodowej ojciec dzieci często podnosi argument, że alimenty powinny być niskie, bo przecież matka dzieci ma 500+. Jest to wprawdzie logiczne, ale czy jest tak w rzeczywistości?

Postępowanie karne za niepłacenie alimentów – art. 209 kk

Często po rozwodzie ojciec dzieci przestaje płacić alimenty na dzieci. Czasami płaci nieregularnie twierdząc, że przecież płaci. Innym razem płaci alimenty w niepełnej wysokości. Do trzech razy sztuka. Kiedy zobowiązany do alimentacji uchyli się od zapłaty alimentów 3 razy wypełnia znamiona czynu zabronionego, czyli popełnia przestępstwo. UWAGA! Nie muszą to być trzy miesiące z rzędu. Może być tak, że ojciec dzieci nie zapłaci alimentów np. w styczniu, czerwcu i lipcu. Płacenie…