Co zrobić, gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem? Wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Nie wykonywanie albo niewłaściwie wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rodzi nie tylko frustrację po stronie rodzica, który domaga się kontaktów ze swoim dzieckiem, ale również i odpowiedzialność osoby pod pieczą, której dziecko zostaje. Warto przytoczyć orzeczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2016 r., (sygn. akt VI Nsm 50/16), który wskazał, że kontakt dziecka…