Spadek: koszty pogrzebu

Po śmierci spadkodawcy zwykle jeden ze spadkobierców organizuje pogrzeb oraz stypę, płaci za pomnik i ponosi inne koszty związane z pochówkiem. Wszystkie te rzeczy wchodzą w skład tzw. długów spadkowych, które mogą być rozliczone pomiędzy spadkobiercami. Stosownie do art. 922 § 3 KC. do długów spadkowych należą koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Jeżeli zgodnie z zasadami odpowiedzialności solidarnej jeden…

Termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Zmierzenie się z problemem spadkobrania wymaga od adwokata pewnej wrażliwości. Często zdarza się, że spadkobiercy są zagubieni, mają chaos informacyjny w głowie i nie bardzo wiedzą, co zrobić? Spadkobierca ma trzy możliwości:  może spadek przyjąć wprost (czyli wszystko); może spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza (czyli ograniczając swoją odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości czynnej spadku); może spadek odrzucić. Dużo problemów rodzi termin odrzucenia spadku i tym właśnie dzisiaj się zajmę. Możemy odrzucić spadek w…