Łukasz Mikulski - adwokat,
mgr prawa, założyciel kancelarii

Łukasz Mikulski - adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na poziomie Executive organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie oraz studia Doctor of Business Administration (DBA) tamże.

Od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Częstochowie. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie za najlepiej zdany egzamin adwokacki w 2017 r. Od 2018 roku radny Rady Miejskiej w Lublińcu.

Ewelina Mikulska
- mgr prawa

Ewelina Mikulska – mgr prawa, ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2011), studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim (2012) oraz studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia na WSZiA w Opolu (2019). W 2012 r. podjęła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa medycznego i deontologii.

Sylwia Strzelczyk
- mgr prawa

Sylwia Strzelczyk – mgr prawa, ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Przez wiele lat w branży windykacji należności. Z kancelarią związana od 2017 roku.

Konrad Wozikowski
- adwokat, mgr prawa

Konrad Wozikowski - adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012). Od 2012 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2017) oraz z zakresu prawa zamówień publicznych w SGGW w Warszawie (2018). Jego praktyka zawodowa skupia się wokół prawa nowych technologii, własności intelektualnej, prawa umów i prawa gospodarczego.

Marco Monetti
- adwokat, mgr prawa

Marco Monetti – adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salerno (Włochy) 1999 r. Związany z rodzinną kancelarią prawną działającą od 1922 roku. Założyciel Studio Legale Monetti & Associati. Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym. Występuje w Sądzie Najwyższym w Rzymie.