sprawy cywilne

SPRAWY CYWILNE

W sprawach cywilnych oferujemy pomoc dla każdej strony postępowania na każdym jego etapie (postępowania przedsądowe, sądowe, apelacyjne i kasacyjne). W pierwszej kolejności staramy się załatwić sprawę polubownie a dopiero później kierujemy ją do sądu.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o:

  • roszczenia wynikających z umów; 
  • ochronę dóbr osobistych;
  • zniesienie współwłasności; 
  • ustanowienie służebności;
  • ochronę własności i posiadania;
  • stwierdzenie zasiedzenia;
  • najem oraz o eksmisję.
W sprawach cywilnych o zapłatę dla osób, które nie są w stanie ponieść opłaty sądowej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oferujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
Udział spraw cywilnych w profilu Kancelarii adwokackiej adw. Łukasza Mikulskiego
10%