Sprawy cywilne

Sprawy cywilne to wszystkie sprawy, których przedmiot opiera się na przepisach kodeksu cywilnego - osoba, która zakłada sprawę cywilną opiera swoje żądania na istniejącym stosunku cywilnoprawnym.

Kontakt

Pomagamy
obu stronom

Przede wszystkim staramy się pomagać - dlatego najpierw próbujemy załatwić sprawy polubownie.
Dopiero, gdy przekonamy się, że nie ma takiej możliwości, kierujemy ją do sądu.

Pomagamy obu stronom na każdym etapie postępowania. Sporządzamy wnioski o umorzenie kosztów sądowych w przypadku osób, które nie są w stanie ich ponieść. Reprezentujemy klientów w sprawach o roszczenia wynikające z umów, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochronę własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, najem oraz o eksmisję.

Zależy nam na polubownym
rozwiązaniu sprawy

Takie rozwiązanie może prowadzić do lepszego zrozumienia wzajemnych nieporozumień, przeanalizowania kwestii będących przyczyną sporu, a w konsekwencji potencjalnie znalezienia wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania.

Wiedza i doświadczenie

W sprawach odszkodowawczych możemy poszczycić się zdobytym przez naszych prawników wieloletnim doświadczeniem.

Kompleksowe wsparcie

Oferujemy przeprowadzenie przez proces uzyskania odszkodowania od początku, do końca.

Poufność - tajemnica adwokacka

Bardzo poważnie podchodzimy w Kancelarii do tajemnicy adwokackiej. Nasi Klienci mogą być pewni, że wszystkie przekazane informacje zostaną tajemnicą.

Ograniczenie
kosztów postępowania

Sprawa cywilna wiąże się z poniesieniem tak zwanych kosztów sądowych, dlatego zanim skierujemy sprawę do sądu warto przemyśleć, czy nas na to stać. W przypadku ograniczonych możliwości finansowym pomagamy stworzyć wnioski o umorzenie kosztów sądowych.