This is my archive

bar

Dozór elektroniczny

Na czym polega? Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania, z zastosowaniem specjalnych urządzeń elektronicznych… Read More