This is my archive

bar

Poręczenie majątkowe

Tymczasowe aresztowanie bez wątpienia można określić mianem dotkliwego środka zabezpieczajacego, a wręcz najsurowszego spośród wszystkich innych możliwości. Nic dziwnego nie ma więc w tym, że… Read More