This is my archive

bar

Kłamstwo oskarżonego w procesie

Jedną z fundamentalnych zasad procesu karnego jest prawo do obrony oskarżonego, gwarantuje je Konstytucja RP oraz przepisy podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych (m.in. Read More