Posiadanie marihuany – przegląd orzecznictwa

Co grozi za posiadanie marihuany? Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) reguluje przepisy karne za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zgodnie z art. 62 rzeczonej ustawy: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków…