This is my archive

bar

Kłamstwo oskarżonego w procesie

Jedną z fundamentalnych zasad procesu karnego jest prawo do obrony oskarżonego, gwarantuje je Konstytucja RP oraz przepisy podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych (m.in. Read More

Kara łączna

Każdy sprawca powinien otrzymać adekwatną karę do popełnionego czynu zabronionego. Nasuwa się więc pytanie, co w sytuacji gdy popełnił tych przestępstw więcej? Wykorzystywana jest wówczas… Read More