This is my archive

bar

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie stanowi środek zapobiegawczy, polegający na izolacji od świata zewnętrznego na określony okres. Jest to najsurowszy środek zapobiegawczy, który powinien zostać zastosowany jedynie wówczas,… Read More